SIVEN AMERICKÝ

Siven americký

Salvelinus fontinalis

Původ: Siven americký je v našich vodách introdukovaným druhem. Původně se vyskytoval ve východní části Severní Ameriky, do České republiky byl dovezen roku 1883 z Německa.

Biologie: Je rybou obývající čisté, chladné a na kyslík bohaté vody a to jak stojaté, tak tekoucí. Je extrémně odolný vůči tvrdým přírodním podmínkám, snáší i značně okyselenou vodu. Ve sběru potravy je siven poměrně aktivní. Jezerní populace se obvykle zdržují v hloubce a za potravou vyplouvají večer ke břehům a k hladině. V tekoucích vodách siveni chováním připomínají pstruha obecného, jsou teritoriální a loví potravu žijící na dně, nebo unášenou proudem ve všech vrstvách vodního sloupce. Sbírá náletový hmyz a loví menší rybky, na rozdíl od pstruha méně často propadá kanibalismu. Potravu přijímá po celý rok.
Růst: Je v příznivých podmínkách velmi rychlý. V prvním roce dorůstá 8-15 cm délky těla, v druhém roce 15-30.
Výtěr: Siven je ryba litofilní. K pohlavní dospělosti dochází již ve druhém roce života. Výtěr začíná koncem října a může trvat až do prosince. Samec má takzvaný "svatební šat". Absolutní plodnost je až 3000 jiker. Jikry mají velikost 4mm. Inkubační doba je 520 D°. Umí se křížit i se pstruhem potočním, vzniká tygří ryba, která je neplodná.

Siven americký

příprava v kuchyni

Všechny lososovité ryby mají výborné lahůdkové maso, které je bílé a růžové barvy. Veškeré recepty na pstruhy můžeme aplikovat i na siveny. Siven je především skvělý pečený, uzený a grilovaný, dá se však také smažit, dusit i vařit.Výhody:

1) Siven americký ke svému životu nepotřebuje úkryty, proto je vhodné ho využít jako do regulovaných toků.
2) Je odolný a snáší i kyselejší vodu pH i pod 4,5.
3) Snáší i menší nasycení kyslíku.
4) Dobře přijímá předkládaná granulovaná krmiva.
5) Potravu přijímá i v zimě, proto je velmi lákavou rybou pro sportovní rybolov.
6) Siven má velmi zdravé a chutné maso, které je vhodné do nutričních diet a zároveň se používá i ve vysoké gastronomii. 

Tradice, ekologie, kvalita

Rybářství Helena Lochmanová bylo založeno v roce 2001. Jsme rodinnou firmou a specializujeme se výhradně na chov a prodej pstruhů - siven americký a pstruh duhový.

Pstruhařství Polanka se nachází v přírodním parku na říčce Novohradce. Jedná se o ekologicky naprosto čistou oblast, kde vzhledem k absenci aplikace chemických posypů nedochází ke znečišťování podzemních vod. Farma se zabývá chovem a prodejem sivena amerického a duháka. Disponujeme vlastní líhní s kapacitou cca 1 milion kusů a zajišťujeme celoroční prodej od jiker, plůdku přes násady až po tržní velikost. Do líhně přivádíme vodu z pramene, jehož teplota nepřekračuje 8° C. To zaručuje spolu s kvalitním dánským krmivem Biomar kvalitu a kompaktnost svaloviny našich ryb.

Navíc jsme pod neustálým dohledem Státní veterinární správy, která pravidelně odebírá vzorky pro laboratorní vyšetření. Vzhledem k tomu, že se věnujeme kompletnímu chovu včetně produkce jiker a plůdku (siven americký), vyloučili jsme riziko nákaz, které sužují ostatní průmyslové chovy. Díky těmto krokům můžeme garantovat stabilní vysokou úroveň naší produkce.